Vägen mot vuxendomen tystar oss mer och mer. Till dess vi blivit anpassade och lärt oss att acceptera vår oansenlighet. Tills vi funnit oss i att det alltid finns någon som är mer värd än oss själva. Barnet vill fråga oss varför. Barnet är tystat.

En tankeväckande, viktig monologföreställning, med nyskrivna visor på svenska. DET TYSTADE BARNET handlar om människor som kallas en belastning - de osynliga, förbisedda, uträknade - och ett litet, nyfiket barn, som vill fortsätta fråga oss, vem som egentligen bestämmer vårt mänskliga värde?

TEXT OCH MUSIK Matteus Blad
PÅ SCENEN Matteus Blad
LÄNGD 70 minuter

BILJETTER

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

HELSINGFORS 25.8
Musiikkiteatteri Kapsäkki

PORKALA 27.8
Rigårdsnäs

VASA 9.9
Ritz

KRISTINESTAD 10.9
Brahegården

BORGÅ 16.9
Vanha 123

EKENÄS 17.9
Kulturhuset Karelia

KARIS 23.9
TryckeriTeatern

HANGÖ 24.9
Stadshuset

MARIEHAMN 30.9
Alandica

ÅBO 8.10
Åbo Svenska Teater