PRESSMEDDELANDE 3.5.2022

Föreställningen “Det tystade barnet” av och med Matteus Blad är en tankeväckande, viktig monolog i musikteaterform, som turnerar i Finland under hösten.

Den 25.8.2022 får Det tystade barnet sin urpremiär på Musiikkiteatteri Kapsäkki i Helsingfors. Därefter går föreställningen på finlands-turné.

"Det tystade barnet" är en monolog i musikteaterform, med nyskrivna visor på svenska, av och med skådespelaren och sångaren Matteus Blad (f. 1987). Föreställningens och sångernas tematik tar sin utgångspunkt hos människor som kallas en belastning - de osynliga, förbisedda, uträknade - och ett litet, nyfiket barn, som vill ställa oss frågan, vem som egentligen bestämmer vårt mänskliga värde.

I samband med att föreställningen har premiär kommer visorna från föreställningen att ges ut på skiva.

I "Det tystade barnet" får vi följa med i Den Osynliges funderingar kring varför han blev osynlig och de tankar han ställs inför, då han försöker förstå vad det är som gör att barnets nyfikna “Varför?”, som undrar varför världen är skapad på ett visst sätt, vid något skede byts ut till den vuxnes förståndiga “Därför!”, som slutligen får oss att acceptera den lott vi är satta att leva under. Genom föreställningens frågor och funderingar börjar det emellertid framgå att det kanske inte är förmågan att hitta de rätta svaren som barnet söker efter, utan att barnets frågor snarare är en påminnelse om, att det vi lärt oss förstå som rätt, inte nödvändigtvis behöver vara det rätta?

Skådespelaren och musikern Matteus Blad är bosatt i Helsingfors, och har fått sin utbildning vid bl.a. Stockholm Operastudio och Det Jyske Musikkonservatorium i Danmark. Hans senaste föreställningsturné Bellman 280 år (2020) togs gott emot av press och publik, både i Finland och Sverige, och är även hittills den enda svenskspråkiga föreställning som tagit sig till finalen av den nationella monologtävlingen i Uleåborg (Valtakunnallinen monologikilpailu, 2021) där den slutade på en 4:e-placering. Liksom i tidigare föreställningar av Matteus Blad kännetecknas även “Det tystade barnet” av värme och omtanke för den lilla, till synes “osynliga” människan.

25.8. kl. 19 i Musiikkiteatteri Kapsäkki, Helsingfors (urpremiär)
27.8. kl. 16 i Rigårdsnäs, Porkala
9.9. kl. 19 i Ritz, Vasa
10.9. kl. 18 i Brahegården, Kristinestad
16.9. kl. 19 i Vanha 123, Borgå
17.9. kl. 18 i Kulturhuset Karelia, Ekenäs
23.9. kl. 19 i TryckeriTeatern, Karis
24.9. kl. 18 i Hangö Stadshus, Hangö
30.9. kl. 19 i Alandica, Mariehamn
8.10. kl 18 i Åbo Svenska Teater, Åbo

Längd: 70 min. Biljetter och info: lippu.fi/matteusblad.fi Biljettpris: 25€ Kontaktinformation: kontakt@matteusblad.fi

Föreställnings- och skivprojektet har givits stöd av Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Sällskapet Visans Vänner, Understödsstiftelsen för Arbetets vänner huvudföreningen sr, Otto A. Malms donationsfond samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

PRESSBILJETTER

Pressbiljetter gäller för journalister som recenserar eller på annat sätt uppmärksammar verket. Pressbiljetten är gratis. Anmäl dig på förhand via e-post kontakt@matteusblad.fi

PRESSBILDER

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Pressbild - Affischbild med text

Pressbild - Affischbild utan text