Det tystade barnet : dikter och notskisser

Dikterna till sångerna från "Det tystade barnet", tillsammans med handskrivna notskisser av respektive sång. Varje dikt föregås av ett citat ur föreställningen "Det tystade barnet".
Pris: 12,00 EUR

Det tystade barnet : dikter och notskisser

Dikterna till sångerna från "Det tystade barnet", tillsammans med handskrivna notskisser av respektive sång. Varje dikt föregås av ett citat ur föreställningen "Det tystade barnet".
Pris: 12,00 EUR

Det tystade barnet (CD+diktsamling)

Dikterna till sångerna från "Det tystade barnet" + CD.
Pris: 22,00 EUR

Det tystade barnet (CD+diktsamling)

Dikterna till sångerna från "Det tystade barnet" + CD.
Pris: 22,00 EUR