Det tystade barnet : dikter och notskisser

Pris
12,00 EUR
Antal
Beskrivning

Dikterna till sångerna från "Det tystade barnet", tillsammans med handskrivna notskisser av respektive sång. Varje dikt föregås av ett citat ur föreställningen "Det tystade barnet".

Ytterligare information

Författare: Matteus Blad ISBN: 978-952-94-6484-5 Antal sidor: 56 Utgiven av författaren Till priset tillkommer frakt-avgift (Posten 5,70€ inrikes, 7,65€ Sverige)