MANUS Carl Michael Bellman/Matteus Blad
PÅ SCENEN Matteus Blad
LÄNGD ca. 70 minuter

"Matteus Blad är med all rätt redan ett namn i raden av framstående Bellmansångare. Bellmansångare räcker för övrigt inte som karakteristik. Matteus Blad är ett allkonstverk. Han agerar med en dansares uttrycksfullhet, han hanterar melodier och gitarr säkert och fritt, han sjunger med en stämma som kanske kunde vara Bellmans – ljus, obehindrad, varierad och distinkt så att han kan viska fram texten. Och han tänker och talar. ... Den som tror att Bellman är färdigtolkad bör ta varje tillfälle att uppleva Matteus Blad."


Catharina Grünbaum, Bellmanssällskapet

CARL MICHAL BELLMAN


En unik och enastående hyllad musikmonolog om den tid, den stad och de människor Carl Michael Bellman lät skildra.


I sång och tal gestaltar Matteus Blad Bellmans dikter, sånger och monologer och de människor vi möter däri. Genom egna monologer knyter han också an till de människor och "Fredmans-gestalter" som finns bland oss här idag.


Musikmonologen Carl Michael Bellman som hösten 2020 och 2023 var på turné i Finland och Sverige, hyllades av både press och publik. Föreställningen är även den hittills enda svenskspråkiga monolog som tagit sig till finalen av Den Nationella Monologävlingen (Valtakunnallinen Monologikilpailu) i Uleåborg, 2021.


"Monologerna utgår från det betraktarperspektiv som vi nutidsmänniskor i publiken är hänvisade till. Vi ser de olyckliga i rännstenen, då och nu. Vi förstår att det gör ont att vara människa. Vi påminns om den enskilda individens utsatthet, och inser att vår uppgift är att lämna betraktarens roll och gripa in."

Henrik Huldén, Hufvudstadsbladet


Carl Michael Bellman är uppbyggd kring ett sceniskt stads- och krogvirrvarr, med kontrastasterande tempo- och dynamikskiftningar, som tar sin utgångspunkt i Bellmans monologer och sånger, och knyter an till livets förgänglighet, motsättningen i alkoholens glädje och bedrövelse, samt människor och livsöden som är hämtade ur det nutida stockholmska kroglivet.


Den 9 augusti 2023 utkom ett album (mer info.) med tolkningar av verk av Carl Michael Bellman som bl.a. innehåller två epistlar, vars melodier tidigare varit okända. I samband med turnén uppmärksammas även dessa visor.


Vid frågor eller bokning av föreställningen skriv till kontakt@matteusblad.fi


Föreställningen spelas med stöd av Svenska Kulturfonden och albumet ges ut med stöd av Svenska Kulturfonden, Otto A. Malms stiftelse, samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.


TIDIGARE FÖRESTÄLLNINGAR


Helsingfors 21.08.2020

Ingå 29.08.2020

Lovisa 11.09.2020

Borgå 12.09.2020

Sjundeå 02.10.2020

Karis 23.10.2020

Hangö 24.10.2020

Kvarnbo (Åland)06.11.2020

Uleåborg 12.02.2021

Stockholm 09.11.2021

Stockholm 12.11.2021

Uppsala 10.08.2023

Göteborg 11.08.2023

Jönköping 12.08.2023

Växjö 18.08.2023
Norrköping 19.08.2023

Stockholm 20.08.2023

Helsingfors 01.09.2023

Borgå 02.09.2023

Hangö 03.09.2023

Kristinestad 07.09.2023

Vasa 08.09.2023

Karleby 22.09.2023

Bonn 03.02.2024

Skärhamn 24.03.2024