Barnet vill ställa oss frågor om vårt mänskliga värde

Det tystade barnet är en tankeväckande, viktig monolog i musikteaterform - av och med skådespelaren Matteus Blad (f.1987) - som tillkommit ur en tanke om den stund då barnets nyfikna “Varför?” utbyts till den vuxnes förståndiga “Därför!”. Varför skiner solen? Varför lyser månen? Varför finns det fattigdom och rikedom? Varför föds somliga med allt och andra med inget? När har vi slutat fråga och lärt oss acceptera att vissa har ett högre värde än andra; och vem är det egentligen som bestämmer hur värdet mäts? Genom föreställningens frågor och funderingar börjar det emellertid framgå att det kanske inte är förmågan att hitta de rätta svaren som barnet söker efter, utan att barnets frågor snarare är en påminnelse om, att det vi lärt oss förstå som rätt, inte nödvändigtvis är det rätta.

“Projektets frågeställning har vuxit ur den samhälleliga utveckling runt om i världen, som i mångt och mycket går åt ett håll där människovärdet ifrågasätts i grunden. Inte minst det senaste decenniets politiska utveckling kring flyktingars varande eller icke varande i våra samhällen, har på djupet kastat om vår människosyn, vår syn på vad ett värdigt liv får kosta; och vem som har rätt till ett värdigt liv. I en värld där vi görs om till antingen närande eller tärande individer, där den arbetslöse ställs mot den som har ett arbete, den asylsökande mot alla oss som inte vet vad flykten egentligen innebär, är det vår uppgift som konstnärer och medmänniskor att fortsätta ifrågasätta denna människosyn. Om vi inte gör det kommer samhället att fortsätta förändras till ett än mera inhumant samhälle på sikt. Därför är det viktigt att vi låter det tystade barnet höras.” säger Matteus Blad.

Föreställningens visor utkom som album den 5.9.2022 i samarbete mellan Matteus Blad och musikern Lotta Ahlbeck, som arrangerat visorna, och till albumet har utkommit en diktsamling (DET TYSTADE BARNET : dikter och notskisser) där varje sångdikt inleds med korta citat ur föreställningens monologer.

Längd: 70 min.
Förfrågningar och kontaktinformation: kontakt@matteusblad.fi


Albumet Det tystade barnet:

Text, musik, produktion och utgivning: Matteus Blad
Arrangering: Lotta Ahlbeck
Inspelning, mixning, mastering: Anders Pohjola

Medverkande: Matteus Blad (sång och gitarr) Lotta Ahlbeck (violin och diverse instrument), Susanna Syrjäläinen (cello), Helena Dumell (altviolin), Melissa Taanila (flöjt), Vilhelm Karlsson (kontrabas)

Projektet har givits stöd av Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande TAIKE, Sällskapet Visans Vänner, Understödsstiftelsen för Arbetets vänner Huvudföreningen sr, Otto A. Malms donationsfond samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

PRESSBILJETTER

Pressbiljetter gäller för journalister som recenserar eller på annat sätt uppmärksammar verket. Pressbiljetten är gratis. Anmäl dig på förhand via e-post kontakt@matteusblad.fi

PRESSBILDER

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola

Foto: Ingemar Raukola